Istraživanje tržišta

Danas su na ceni odluke zasnovane na podacima. Retko koja ozbiljna institucija predlaže mere, odlučuje ili menja segment svog poslovanja, bez unapred proverenih, empirijski dobijenih informacija.

Istraživanje je prikupljanje i obrada podataka, kao i adekvatno tumačenje rezultata u skladu sa unapred postavljenim ciljevima. Proces je složen, zahteva vreme, angažovanje stručnih osoba, ali rezultati dobijeni empirijskim putem su neprocenjivi.

Ponekad je zbog pripreme adekvatne strategije digitalnog marketinga neophodna procena pozicije brenda na tržištu, prijemčivost, dostupnost i procena proizvoda ili usluge od strane klijenata – potrošača. Ponekad je potrebno analizirati konkurenciju, otkriti kako da se uspešno pozicioniramo na tržištu. Koja je to naša dodata vrednost u odnosu na konkurenciju? Po čemu se i na koji način izdvajamo ili se možemo izdvojiti u odnosu na konkurenciju? Takođe, ponekad je potrebno ispitati društvene pojave u okruženju koje će dati odgovor na istraživačke probleme i preporuke za njihovo rešavanje.

Istraživanjem možemo otkriti šta je to što naši kupci/klijenti/potrošači žele, a mi im možemo ponuditi. Možemo dobiti odgovor na pitanja: koliko je naš brend uspešan, da li je novi proizvod ili koncept prihvatljiv i privlačan našoj ciljnoj populaciji. Koliko je naš proizvod uopšte dostupan i na koji način proširiti prodaju su još neka od pitanja na koje možemo dati odgovor.

A da bi se dobio pravi odgovor, neophodna su prava pitanja i smislen način na koji ih postavljamo. Mi, kao agencija, postavljamo prava pitanja na pravom mestu! Naše iskustvo u oblasti istraživanja omogućava izradu instrumenata istraživanja koja će nam dati prave odgovore!

Stoga, određivanje metode i tehnike istraživanja, pored cilja koji imamo, predstavlja kamen temeljac svakog dobro vođenog istraživanja javnog mnjenja. U skladu sa digitalnim tendencijama razvoja poslovanja, a i u skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom, klijentima najčešće predlažemo online istraživanje.

U zavisnosti od toga šta klijentu treba od odgovora, postavlja se metodologija, određuju ciljevi i zadaci, tehnike i metode. Rezultati se tumače i prezentuju na razumljiv i upotrebljiv način sa preporukama zasnovanim na informacijama!

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.

Грешка: Образац за контакт није пронађена.